skip to Main Content

فرم های غرفه سازی بیست و سومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

مشارکت کنندگان محترم غرف خودساز بیست و سومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

خواهشمند است فرم های زیر جهت دریافت تائیدیه طرح در اختیار غرفه ساز شرکت قرار گیرد.

جهت دریافت فرم های غرفه سازی اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فرم ۱۰۲ اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فرم انشعاب برق اینجا کلیک کنید.

ناظر فنی بیست و سومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی : آقای گلبند ۰۹۱۲۳۵۷۳۶۴۵

Back To Top