skip to Main Content

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی افتتاح شد

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران (۲۰۲۲ HAMex)؛روز سه شنبه ۲۹ آذربا حضور سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، جمعی از مدیران و مسئولان و خبرنگاران داخلی و خارجی برای بازدید متخصصین و عموم مردم افتتاح شد.

Back To Top