skip to Main Content

بازدید علی آقا محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

عضو کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع لوازم خانگی ایران گفت: صنعت تولید لوازم خانگی در حقیقت یک نیاز مردمی است که همیشه به دنبال تغییر و تنوع است.

علی آقا محمدی افزود: صنعت لوازم خانگی جایگاه خودش را باز کرده و در اول راه است؛ و مشکل اصلی برای ادامه راه زنجیره شدن در امر تولید است.

وی ضمن ابراز رضایت از تفاهم میان تولیدکنندگان لوازم خانگی. گفت: دو دستگی باعث ضعف در پیشرفت و صادرات است و امروز باید به سمت یکپارچگی برویم تا صنعتی یکپارچه را برای صادرات جهانی ارائه دهیم.

اقا محمدی افزود: در بازارهای اورآسیا، شانگ های و روسیه با یکپارچگی در کیفیت و کمیت می توان به جایگاه درستی در صادرات کالا رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: تولید تنها ۲۵ درصد کار است و ۷۵ درصد دیگر شامل طراحی، تبلیغ و فروش است که این امور مهم و ضروری نیاز به هماهنگی دقیق دارد و در این راستا دانشگاه و طراحان باید با یکدیگر هماهنگ باشند.

Back To Top